بسم الله الرحمن الرحیم

پاداش چیز خواستن از خدا

در عدة الاصول با استناد از عثمان اسوده، از رسول خدا(ص) روایت شده است : روز قیامت ئو كس وارد بهشت می شوند در حالی كه هر دوی آن ها یك عمل انجام می دادند، آن گاه یكی از آن ذو، می بیند كه دوستش در درجه ی بالا تری در بهشت قرار دارد، پس عرض می كند: خدایا! چرا چنین است؟ خدای تبارك و تعالی می فرماید: به خاطر این كه دوستت از من خواست ولی تو خواستی.

سپس رسول خدا (ص) فرمودند: آنچه دوست دارید از خدا بثخواهید، به راستی كه خداوند به شما عطا خواهد كردرو هیچ كاری با عظمت تر بزرگتر از امر خدا نیست.

 

برچسب ها :
پاداش چیز خواستن از خدا ,  بهشت ,  fiaj ,  12ذمخل ,  12blog ,  حدیث از رسول خدا(ص) ,  مطالبی درباره بهشت ,