مرتبط با : امام خامنه ای , سخنان امام خامنه ای , 

بسم الله الرحمن الرحیم 
چیستی و چگونگی «نفوذ»
تبیین شده توسط رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان گردان‌های بسیج ۱۳۹۴/۹/۴
نفوذ فردیتعریف: یک نفر را با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستند
در مجموعه شما، شما خیال کنید دوست است در حالیکه او
 دوست نیست تا او بتواند کار خودش را انجام دهد.
انواع: جاسوسی: کم اهمیت‌ترین نوع نفوذ فردی
 تصمیم‌سازی: عوض کردن تصمیم مدیران و مسئولان به
 نفع دشمن
نفوذ جریانیتعریف: نفوذ جریانی یعنی شبکه‌سازی در داخل ملت؛ به‌وسیله پول
 و جاذبه‌های جنسی.
 اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینها در
سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارند،
 آرمان ها، ارزشها، خواستها و باورها تغییر پیدا خواهند کرد.
هدف: شخص مورد نفوذ همان چیزی را فکر کند که آن آمریکایی
فکر میکند... یعنی کاری کنند که شما همان چیزی را بخواهی
در نتیجه، که او می خواهد. بنابراین خیال او آسوده است بدون
 اینکه لازم باشد مأمور عالی‌رتبه سیاخودش را به خطر بیندازد
 و وارد عرصه بشود، شما برای او داری کار میکنی.
آماج: نخبگان، افراد مؤثر، تصمیم‌گیران یا تصمیم‌سازان
مکمّل: تخطئه کسانی که پای می‌فشارند بر اصالتها، بر نگاه درست،
 بر ارزشها مکمّل نفوذ است.
 کسانی که در بخشهای مختلف، با زبانهای مختلف بسیج را
متهم میکنند به تندروی، به افراطی‌گری و... اینها دارند نفوذ را
تکمیل میکنند.
 
برچسب ها :
نفوذ ,  نفوذ فردی ,  نفوذ جریانی ,  جدول | «نفوذ» چیست و چگونه است؟ ,  تصمیم‌سازی: عوض کردن تصمیم مدیران و مسئولان به نفع دشمن ,  جاسوسی: کم اهمیت‌ترین نوع نفوذ فردی ,  آماج: ,