بسم الله الرحمن الرحیماشكها آماده باشید ، باز باید در سوگ یاران بزیر آیید. در كشاكش یك راه ، در پی یك طوفان ،آنان دیگر رفته اند ، نامدارانی كه آمده بودند تا پرچم سبز یك هدف را بر بلندای تاریخ نصب كنند ، كنون بر سر گورشان پرچمی سرخ هویداست .


بقیه در ادامه مطلب    
                             ادامه مطلب

برچسب ها :
دستنوشته های شهید حسین بیدخ ,  شهید ,  شهید حسین بیدخ ,  حسین بیدخ ,  دستنوشته ,  12blog ,