بسم الله الرحمن الرحیم


با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا فرمانی صادر شد که بر اساس آن شهروندان هفت کشوری که مسلمان هستند قادر نخواهند بود برای ورود به آمریکا ویزا بگیرند .کشور های : ایران، عراق،سوریه، یمن، سودان، لیبی و سومالی البته این حکم در آغاز با حکم یک قاضی در  شهرسیاتل به مدت 90 روز تعلیق شد .

لازم به ذکر است که فرمان جدید آمریکا برا منع ورود اتباع شش کشور و بعد از حذف کشور عراق از این لیست و بعد از تصویب دیوان عالی برای چهار ماه اجرایی می شود .

البته لازم به ذکر است که این اولین ضربه ای نست که بعد از توافق هسته ای برجام به پاسپورت ایران وارد می شود . گفتنی است که یکی از وعده های دولت یازدهم بازگرداندن اعتبار و عزت به پاسپورت ایران با بهبود روابط خارجی بود .

سازمان هتلی و همکاران Henley and Partners همر ساله با همکاری (IATA)  اتحادیه حمل و نقل های هوایی آمار و جدولی را منتشر می کند و در آن اعتبار گذر نامه هر کشور را نشان می دهد .

در سال 92 وقتی کار دولت دهم به اتمام رسیده بود ایران در رتبه هشتاد و ششم  جدول ارزش پاسپورت های کشور ها قرار داشت . با روی کار آمدن دولت یازدهم پاسپورت کشور ایران در این جدول با یک پله تنزل به رتبه هشتاد و هفتم رفت (سال 2014) . 

دولت یازدهم با شعار دوستی و تعامل با جهان روی کار آمد و وعده داد تا اعتبار را به پاسپورت ایران بازگرداند .

در سال 2015 در این جدول رتبه ایران تغییری نکرد  اما در سال 2016 ایران در این جدول در کنار چند کشور دیگر ( اریتره، اتیوپی، نپال‌، فلسطین و سودان)  در رتبه 98 قرار گرفت (بعد از تفافق هسته ای) .دانلود جدول 2016 Henley and Partners

و همچنین در جدول سال 2017 هم  در این جدول از 104 رتبه در رتبه ی 95 قرار دارد  دانلود جدول 2017 Henley and Partners

مرکز نوماد موسسه دیگری است کهرده بندی پاسپورت کشور ها را در سال 2017 منتشر کرده است در این جدول ایران در بین ده پاسپورت کم ارزش جهان جای دارد رتبه ایران در این جدول 191 می باشد لازم به ذکر است که در این جدول 199 رتبه وجود دارد .

Nomad-Passport-Index-2017.pdf دانلود

با این وضع که ایران دارای کم ارزش ترین پاسپورت ها می باشد و همچنین در چند سال گذشته با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید وضع ایران بدتر نیز شده است می توان نتیجه گرفت که تعامل با دنیا و توافق هسته ای نه تنها تاثیر مثبتی در ارزش پاسپورت ایران نداشته بلکه در این چند سال چندین رتبه نیز پاسپورت ایران سقوط کرده است

منبع : پرشین ای 

مطالب مرتبط :
:: رده بندی پاسپورت و اعتبار گذرنامه های کشورهای دنیا و جایگاه پاسپورت ایران
:: دانلود مستند جنجالی فروشنده بررسی موضوع انتخابات سال 92 و مذاکرات هسته ای


برچسب ها :
برجام ,  رده بندی پاسپورت و اعتبار گذرنامه های کشورهای دنیا و جایگاه پاسپورت ایران ,  جاگاه ایران ایرانی پاسپورت تدبیر و امید ,  حسن روحانی ,  مذاکرات هسته ای ,