مرتبط با : مذهبی , مذاكره با امریكا , مذاكرات هسته ای , امام خامنه ای , سخنان امام خامنه ای , 

بسم الله الرحمن الرحیم

یک وظیفه‌ی دیگر مرزبندی صحیح و صریح با جبهه‌ی دشمن است... مرزبندی به معنای این نیست که ما رابطه‌مان را قطع بکنیم؛ توجّه بکنید، مغالطه نکنند که شما میگویید ما با همه‌ی دنیا دشمنیم؛ نه، مرزبندی کنید، مرزها مخلوط نشود. مثل مرز جغرافیایی... ۱۳۹۲/۱۲/۱۵
برچسب ها :
مرزبندی صریح با دشمن ,  همه‌ی دنیا دشمنیم ,  شما میگویید ما با همه‌ی دنیا دشمنیم ,  سخنان امام خامنه ای ,  امام خامنه ای ,  با ولایت تا شهادت ,